Wat is de naam van je bedrijf?
Heeft het bedrijf meerdere vestigingen? Zo ja, en hoeveel?
Waar is het bedrijf gevestigd?
Adres
Plaats
Komen er ook klanten/bezoekers in het pand?
Ja   Nee  
Is het bedrijf gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw
of in een omgeving met andere bedrijven?
Ja   Nee  
Hoeveel medewerkers heeft je bedrijf? 1 tot 5   5 tot 10   10 tot 20   Meer, namelijk  
Heeft je bedrijf een medewerker of afdeling Communicatie? Ja, een medewerker   Ja, een afdeling   Nee, geen van beide  
Werkt deze persoon/afdeling ook in samenwerking met een reclamebureau? Ja   Nee  
Welke communicatiemiddelen worden binnen je bedrijf benut?
Denk aan: Website   Advertentie   Lichtreclame   Folder  
Briefpapier   Envelop   Visitekaartje   Directmail  
Anders, namelijk   
Heeft het bedrijf een eigen website? Ja / nee, namelijk www.
Telefoonnummer
E-mailadres
verzend knop